Sima'da Öğretmen Olmak

Öğretmen sonuçtan ziyade sürece odaklıdır

Değerlendirmeler sadece son değerlendirme olarak yapılmaz; süreçte alınan notlar da değerlendirmeye katılır. Bu aynı zamanda çocukların çabalarını gözden kaçırmayıp onları takdir etmeyi de gerektirir.

Öğretmen çocukların kendiliğinden harekete geçmelerini teşvik eder

Öğretmen, her özel durumu bir eğitim fırsatına dönüştürebilmelidir.

Sima öğretmeni için doğa ve çevre eğitim malzemesidir ve etkin olarak kullanılmalıdır

Çocuğun doğasındaki derin duyarlılıkları canlı tutmayı amaçlar

Sima müfredatı sevgi, saygı, yardımlaşma, işbirliği, sabır, sorumluluk almak gibi temel evrensel değerleri çocuğun doğasında var olan derin duyarlılıkları etkin kılarak geliştirmeyi hedefler.

Öğretmen grup ortamında rekabetin yerine sevgi yüklü güvene dayalı bir ilişki geliştirmeyi hedefler

Multibem Erken Çocukluk Eğitim Yaklaşımı uygulandığı sınıf ortamı demokratik bir ortamdır. Bu sınıf ortamında tüm bireylerle sevgiye ve güvene dayalı bir ilişki geliştirmek hedeflenir

Öğretmenler sürekli gözlem yapmalı ve eğitim sürecini yazıya dökmelidir
Programda öğretmen rehberdir

Öğretmen akıllı çevre olarak nitelendirilen eğitim ortamını oluşturmak, geliştirmek ve düzenlemekten sorumludur.

Çocuğun gelişimsel ihtiyaçlarına uygun olarak hazırlanan ‘Akıllı çevre’ Multibem Erken Çocukluk Eğitim Yaklaşımı’nın temel standartlarındandır.

Multibem öğretmeni okul öncesinde rutinleşmiş genel konular dışında pek çok farklı konuda da bilgi sahibi olmalıdır.