Sima'da Çocuk Olmak

Çocuk Keşfederek Öğrenir

SİMA çocuklarda, deneyerek-keşfederek öğrenmeye dayalı çocuk merkezli uygulamalar yer alır. Bu program ile çocukların güçlü ve desteklenmesi gereken yanları keşfedilir ve potansiyellerini kullanabilmeleri sağlanır. Multibem Erken Çocukluk Eğitim Yaklaşımı gözlem yeteneği gelişmiş ve daha derin düşünen çocuklar yetiştirir. Uygulamalarda zihin haritası yöntemiyle çocuklara kavramsal bir bakış açısı kazandırılır.

Çocuk Doğayla ve Doğal Malzemelerle Buluşur

Multibem Erken Çocukluk Eğitim Yaklaşımı doğal malzemeler içinde doğaya dokunan, doğaya saygı duyan, çevresinin farkında ve çevresel duyarlılık geliştirmiş, gözlemci, araştırmacı, meraklı ve sorgulayan çocuklar yetiştirir. Kullanılan doğal malzemeler daha ilgi çekici olduğundan çocukların üretkenliği artar; problem çözme sorunlara farklı bakış açıları geliştirme becerileri desteklenir. Aynı zamanda bu eğitim malzemeleri çocuğun doğasında var olan enerjinin doğru yönlendirilmesini de sağlar.

Çocuk Beş Duyuyu Aktif Kullanır

Multibem Erken Çocukluk Eğitim Yaklaşımı uygulamaları çocukların duyu gelişimini ve beş duyunun da etkin bir şekilde kullanılmasını sağlar. Bakmak-görmek, işitmek-duymak, dokunmak hissetmek, tatmak-lezzeti anlamak, koklamak-kokuları fark etmeye yönelik duyusal gelişim, programda geliştirilen çeşitli etkinliklerle desteklenir.

Çocukların Sanatsal deneyimleri artar

Multibem Erken Çocukluk Eğitim Yaklaşımı’nda sanatsal faaliyetlerle çocukların hayal güçleri desteklenir ve yaratıcı düşünme yollarını kullanabilmeleri sağlanır. Programda yer alan konular eğitim faaliyetleri sonucunda sanatsal ürünlere dönüşür ve sergilenir.

Alıcı ve ifade edici dil becerileri gelişir

Multibem Erken Çocukluk Eğitim Yaklaşımı’nda, çocuğa verilen fırsatlar ile dinlemek, anlamak, soru sormak, yorum yapmak, eleştirel düşünmek ve bunları kullanılmasını sağlayabilecek alıcı ve ifade edici dil becerileri desteklenir.

Çocukların duygusal gelişimi desteklenir

Multibem Erken Çocukluk Eğitim Yaklaşımı çocuklarda duygusal gelişimi destekleyen; bireye, canlılara duyarlılığı arttıran; sevgi saygı, yardımlaşma, işbirliği, sabır, sorumluluk gibi evrensel değerleri geliştiren bir programdır.