Sima İlkeleri

Çocuğun bütünsel gelişimi esastır
Konular detaylı araştırılır ve incelenir
Sanatsal beceriler ve tasarım teşvik edili
 
Programda çocuk aktifti
Çocuklar özgün kabul edilir
Doğal malzemeler kullanılı
 
Değerler her zaman ve her yerde ilkesiyle hareket edilir
Konular çocuğu geliştiren araçlardır
Matematiksel beceriler günlük yaşamın bir parçası olarak sunulu
 
Eğlenerek öğrenmek teşvik edilir