Sima Felsefesi

Çocuğu bir bütün olarak gören sima anaokulu, ahlakî değerleri harmanlayarak çocuğun akademik, psikolojik ve sosyal gelişimini desteklemeyi amaçlar. Bu amaç doğrultusunda çocukta akıl kalp uyumuna, doğayı ve çevresini gözlemlerken bilimsel bakış açısının yanında hikmeti ve yaratılışı fark etmesine, akademik başarıyla birlikte duygu derinliği kazanmasına rehberlik eder. Tüm bunları çocuğun gelişimine uygun huzurlu ve dingin bir ortamda gerçekleştirir, eğitime yeni fikirler katar.