Akıllı Çevre

Öğrenciye sunulan öğrenme ortamı, geleneksel öğrenme ortamlarının aksine, düşüncenin önündeki engelleri birer birer kaldırarak, çocuğun kendini keşfetmesini sağlar. Sima anaokulunda huzurlu atmosferinde, bireysel fikir ve duygularını ifade etmesine imkân tanınan çocuk, küçük yaştan itibaren, güçlü yanlarının farkında olarak, akıl ve kalp uyumu içerisinde, hedef belirleme, sorgulama, üretme alışkanlıkları kazanır ve hayat boyu öğrenen bir bireye dönüşür.